We nemen je privacy erg serieus. Je kunt ons volledige privacybeleid hier lezen. 

 

© copyright 2019 Alternatiefgezonder. Alle rechten voorbehouden. 

Door inschrijving ga je akkoord met de disclaimer. 

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Alternatiefgezonder. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alternatiefgezonder. Deze
toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


Door inschrijving ga je akkoord met de disclaimer.

Door je naam en e-mailadres in te vullen, ga je akkoord met het ontvangen van de gratis tips per e-mail.
 

Medische disclaimer: Wij zijn gediplomeerd paramedisch professional met praktische ervaring vanaf 2010. Maar wij zijn GEEN arts. Het advies op dit platform is dus GEEN medisch advies. Consulteer hiervoor altijd jouw arts of specialist.  

Alternatiefgezonder doet zijn best om alle informatie die het biedt te onderbouwen en te valideren door wetenschap, waarheid en ervaring. Echter is advies altijd onderhevig aan eventuele fouten.  Alternatiefgezonder.nl kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het opvolgen van onze adviezen. 

 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Alternatiefgezonder, welke geen eigendom zijn van Alternatiefgezonder, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Alternatiefgezonder. Hoewel Alternatiefgezonder uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door
Alternatiefgezonder worden onderhouden wordt afgewezen.

De informatie op onze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Alternatiefgezonder behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle namen verwerkt in de teksten van Alternatiefgezonder, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven, zijn fictief voor de bescherming van diens privacy.

Teksten overnemen van Alternatiefgezonder.nl

Wanneer je (gedeelten van) artikelen wilt overnemen van Alternatiefgezonder ben
je verplicht deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat dat naam ‘Alternatiefgezonder’.
  • Het woord ‘Alternatiefgezonder’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op alternatiefgezonder.nl
  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op incidentele plaatsing van de content van Alternatiefgezonder op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Altarnatiefgezonder wilt plaatsen vragen we je contact op te nemen via het contactformulier.

Alle namen van gebruikers van Alternatiefgezonder, TENZIJ HIER EXPLICIET toestemming voor is gegeven, zijn fictief voor de bescherming van diens privacy. 

Je moet minimaal 16 jaar zijn voor de inschrijving. 

 

Als je contact zoekt of vragen hebt kan je ons mailen op Joey@alternatiefgezonder.nl 

Niemand vindt coockies leuk, wij ook niet. Maar we moeten je wel vertellen dat onze website ze nodig heeft om jou te helpen je gezondheid te herclaimen!