Dit is de privacyverklaring van Alternatief Gezonder. 
Website: www.alternatiefgezonder.nl 

Bedankt voor je interesse in ons platform! Jouw vertrouwen in ons is belangrijk en daarom gaan we zorgvuldig met jouw privacy om. De informatie die jij met ons deelt, helpt ons weer om ons platform te verbeteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, verwerken en openbaar maken. 


Welke gegevens verzamelen wij
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. 

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Basisgegevens zoals je voor- en achternaam;
 • Contactgegevens zoals je e-mailadres of telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Alle overige persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld. 

Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat je deze aan ons (hebt) verstrekt. Dit kan door middel van:

 • aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website;
 • het downloaden van het e-book op onze website;
 • het invullen van het contactformulier op onze website;
 • het plaatsen van een reactie onder een artikel op onze website;
 • aanmelding voor een workshop of (video)cursus;
 • het kopen van een product in onze webshop;
 • het gebruik van onze social media, zoals onze facebook- of Youtube-pagina;
 • contact in real life, per e-mail of via de telefoon


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.


Waarvoor verzamelen wij deze gegevens
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat je deze aan ons heeft verstrekt. Wij vragen je persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 1. Voor het versturen van ons e-book en onze nieuwsbrieven en aanbiedingen.
 2. Het verrichten van onze dienstverlening en daarmee het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons. Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van een platform dat kennis deelt over gezondheid, voeding en aanverwante onderwerpen. Daarnaast bieden wij coaching, workshops en cursussen aan. Ook hebben wij je gegevens nodig als je een product koopt in onze webshop.
 3. In het kader van onze bedrijfsvoering, het voeren van onze administratie, versturen van facturen, het werven en aannemen van personeel, beveiliging, beheer van ICT-systemen.
 4. Bepaalde persoonsgegevens, zoals je IP-adres, verzamelen wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zo kunnen wij ons platform nog beter maken.


Verstrekking aan derden 
Wij delen je persoonsgegevens alleen met derden als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Zo maken wij voor het verzenden van onze nieuwsbrieven gebruik van de diensten van Mailerlite. Je naam en e-mailadres worden met Mailerlite gedeeld, zodat we onze nieuwsbrieven naar jou kunnen verzenden. 

Wij maken gebruik van de diensten van OneSignal om push-notificaties naar uw apparaat te sturen. Je ontvangt deze notificaties alleen als je daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. OneSignal verzamelt de unieke identificatiecode en algemene informatie van je apparaat. Zo kunnen we vervolgens doelgericht pushberichten naar jou sturen. Je kunt je toestemming zelf intrekken door je instellingen te wijzigen op je eigen apparaat. Ook kun je OneSignal een bericht sturen via hun contactformulier. Voor meer informatie over de gegevensverwerking van OneSignal verwijzen we je naar de privacyverklaring van OneSignal.


Cookies 
Een cookie is een klein bestandje dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen als je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Het gebruik van deze cookies heeft geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website, omdat deze cookies slechts een functionele rol binnen de website spelen en met deze cookies geen persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Google Analytics: Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden.

Je rechten 
Nadat je je persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kun je ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kun je bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen je er voor de volledigheid op dat je door ons niet wordt onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn je gegevens te blijven verwerken, met name indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.


Bewaartermijnen 
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens verwijderen. Heb je je ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwijderen wij je gegevens wanneer je je daarvoor hebt afgemeld. 


Beveiliging 
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herziene versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te zien of de verklaring is aangepast.


Contact Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via joey@alternatiefgezonder.nl. Contactpersoon is Joey van Rooijen.


Versie 8 augustus 2022